BG

Доставка, плащане, поверителност

Доставчик на онлайн магазин www.velyhome.com е:

фирма „Вели Хоум“ ЕООД, чиято собственост е oнлайн магазин www.velyhome.com. Компанията е със седалище: София, кв. Редута, ул. Околчица № 8, п.к. 1505 и адрес на управление: гр. София, ул. "Околчица" №8, ЕИК: 831239547. Сайтът е специализиран в продажбата на домашен текстил и подбрани стоки за дома, включително аутлет на известни марки. 

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на фирма "Вели Хоум" ЕООД. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт, тъй като те са изключителна собственост на Доставчика.

Доставка и плащане

1. Доставка
При поръчка от клиент, доставчикът потвърждава на клиента приетата поръчка по телефон или електронна поща. Заявената стока се предава на куриер и се изпраща на зададения от клиента адрес на доставка или се взима от място, според уговорка с клиента. В случай, че поръчаните артикули не са налични или се различават от показаните в магазина, Доставчикът е задължен да договори с Клиента нови срокове или да опише наличните артикули, с цел потвърждение на покупката на последния. Срокът за изпращане на поръчката е до 48 часа при наличност на поръчаните артикули или в съгласуван с Клиента срок при неналични артикули. Разходите по транспорта на поръчката и стойността на наложения платеж са за сметка на Kупувача, освен ако не се пазарува при особени условия, указани в онлайн магазина www.velyhome.com.

1.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки точно както е посочено в онлайн поръчката - чрез куриерска фирма на адрес, посочен от клиента или в офис на куриерската фирма.
1.2 Продавачът гарантира съответствието на поръчаните артикули с изпратените, осигурява подходящата им опаковка и изпращането на съпътстващите документи, както е указано от клиента в поръчката.

 

2. Плащане
2.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта velyhome.com.bg са крайни и включват ДДС. Цените не включват куриерски разходи и транспорт, нито други разходи по доставката.
2.2. Стойността на поръчката, начинът на плащане и адресът на изпращане се посочват от клиента във всяка поръчка.
2.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
2.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени артикули според информацията в т.2.3.
2.5. Фактури се издават при поискване от клиента, когато поръчва. Клиентът е съгласен да получава фактурата физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейл, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт.
2.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да посочи правилни данни при поръчка и /или да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

2.8. Възможните начини на плащане в магазина в момента са: с паричен пощенски превод, по банка и през Paypal (за доставки в чужбина). Те се виждат при направа на поръчката.

 

3. Декларация за поверителност

 

3.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Доставчика, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с поръчки,  без да е необходимо Доставчика да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

3.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно своите поръчки без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

3.3. Клиентът се съгласява да предостави на velyhome.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Доставчика чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Доставчикът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Velyhome.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.

3.4. С предоставянето на свои данни на Доставчика (включително и-мейл), Клиентът дава изричното си съгласие Доставчика да се свързва с него.

3.5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Velyhome.com им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.